NeuropsychiatrieHK s.r.o.

Psychiatrická ordinace společnosti NeuropsychiatrieHK, s.r.o. zahájila činnost v roce 2013. Poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie pokrývající celé spektrum duševních poruch. Zvlášť se specializujeme na psychózy, afektivní poruchy a demence. Vedle psychofarmakologické léčby nabízíme psychoterapii. Péči zajišťují zkušení odborníci se specializací v oboru psychiatrie a/nebo psychoterapie.

AKTUÁlní info

6.-19.7.2020 MUDr. Tereza Buková DOVOLENÁ - AKUTNÍ PŘÍPADY OŠETŘÍ MUDr. MELICHAROVÁ (WONKOVA UL. OD 7-12 HOD., OD 14.7. BUDE V ordinaci PŘÍTOMNA sestra.

ZAJISTĚTE SI PROSÍM VČAS RECEPTY A VÝPISY ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE.

Nově možnost on-line objednání do ordinace PL -

Více info viz. sekce Praktický lékař.

Vzhledem k epidemiologické situaci budou ordinace praktického lékaře od 23.3.2020 pouze do 12:00 hod., s výjimkou středy s ordinační dobou od 12:00 do 14:00 hod.

pro komunikaci přednostně využijte telefonický nebo

e-mailový kontakt - denně 8:00 - 12:00 hod., ve středu 12:00 - 14:00 hod.

Informace ohledně karanténních opatření dle nařízení KHS sledujte na www.khshk.cz

Děkujeme za pochopení.
Aktuálně probíhající klinická hodnocení