NeuropsychiatrieHK s.r.o.

Psychiatrická ordinace společnosti NeuropsychiatrieHK, s.r.o. zahájila činnost v roce 2013. Poskytujeme diagnostickou a léčebnou péči v oboru psychiatrie pokrývající celé spektrum duševních poruch. Zvlášť se specializujeme na psychózy, afektivní poruchy a demence. Vedle psychofarmakologické léčby nabízíme psychoterapii. Péči zajišťují zkušení odborníci se specializací v oboru psychiatrie a/nebo psychoterapie.

Aktuálně probíhající klinická hodnocení

AKTUÁLNÍ INFO

DOVOLENÁ doc. MUDr. Ladislav Slováček

od 22. 7. - 26. 7. 2019

V případě akutních stavů zástup MUDr. Melicharová Karolína,

ulice Wonkova 782, Hradec Králové

(zajistěte si včas potřebné výpisy ze zdravotní dokumentace, výpisy na ŘP apod., z technických a časových důvodů toto zastupující lékař nebude vyřizovat)