Lipky

Ordinační hodiny

PONDĚLÍ

15:30 - 18:30 - PhDr. Kristýna Hosáková, Ph.D.

STŘEDA

08:00 - 18:00 - Mgr. Zuzana Říhová

ČTVRTEK

12:00 - 16:00 - Mgr. Zuzana Říhová

PÁTEK

08:00 - 18:00 - Mgr. Zuzana Říhová

Kliničtí psychologové

PhDr. Kristýna Hosáková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Říhová


Kontakt

E-mail: lipky@neuropsychiatriehk.cz

www.neuropsychiatriehk.cz


Mgr. Zuzana Říhová

Vystudovala magisterský obor Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala prezenční část výcviku v gestalt terapii při IVGT v Praze a řadu krátkých kurzů zaměřených na psychodiagnostické metody a psychosomatiku.

Pracovala na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dosud je zaměstnaná jako klinický psycholog a odborný garant na Neurologické klinice FN HK, jako hodnotitel škál klinických studií ve společnosti NeuroHK a provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Je lektorkou kurzů zaměřených na komunikační dovednosti.

Zaměřuje se na individuální, párovou a skupinovou psychoterapii, psychodiagnostiku a kognitivní trénink.

Ing. Mgr. Ivana Benešová

Vystudovala jednooborové magisterské studium oboru Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (2010 - 2015). V roce 2016 absolvovala na stejné univerzitě jednoletý kurz Psycholog ve zdravotnictví a od roku 2017 pracuje na Oddělení Klinické psychologie v Pardubické nemocnici. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku kognitivně behaviorální terapie v Institutu KBT a je členkou Asociace klinických psychologů. Zároveň je v předatestační přípravě v oboru Klinická psychologie v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

V rámci neuropsychiatrické ambulance se věnuje psychoterapii, kognitivnímu tréninku a psychodiagnostice dospělých.

PhDr. Kristýna Hosáková, Ph.D.

Psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut

Vystudovala jednooborové magisterské studium oboru Psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončila v roce 2013. Tamtéž absolvovala rigorózní řízení (2014) a doktorské studium (2016) v oboru Klinická psychologie.

Od roku 2016 pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové na Psychiatrické klinice (akutní uzavřené oddělení) a Neurologické klinice (psychologická ambulance, klinické studie). Zároveň působí na Lékařské fakultě Hradec Králové Univerzity Karlovy. Je frekventantkou gestalt psychoterapeutického výcviku v institutu Dialog a také v předatestačním vzdělávání v oboru Klinická psychologie v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Absolvovala řadu psychodiagnostických kurzů s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR včetně kurzu neuropsychologie dospělých.

V rámci ambulance se aktuálně věnuje především psychodiagnostice dospělých.