Informace pro pacienty

Na našem pracovišti probíhají mezinárodní klinické studie nových léčiv, která by měla v budoucnu pomáhat v léčbě Alzheimerovy, Parkinsonovy choroby, schizofrenie, afektivní poruchy. Jsme centrum specializující se na tato onemocnění.

Několik příznaků, které by Vás měly varovat v případě, že se jedná o Alzheimerovu chorobu.

  • Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly
  • Problém s vykonáním běžných činností
  • Problém s řečí
  • Časová a místní dezorientace
  • Zakládání věcí na nesprávné místo
  • Změny v náladě nebo chování
  • Změny osobnosti
  • Ztráta iniciativy

Počáteční stádiu Parkinsonovy choroby může být nenápadné a může následující příznaky.

  • Únava
  • Pocit ztuhnutí a tíže končetin
  • Občasné křeče
  • Bolest kloubů a zad, ztuhlost
  • Zpomalení a poruchy chůze
  • Třes jedné či obou horních končetin v klidovém režimu
  • Občasný mimovolný pohyb některé z dolních končetin při chůzi ( škubnutí, vykopnutí )
  • Poruchy rovnováhy, pády

Zájemci o účast na klinických hodnoceních se obraťte na studijní sestru (tel.: +420 601 344 429 ).

Těšíme se na Vás,

Tým klinických studií

Edukační materiály